Tuesday, 05/07/2022 - 15:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SỎI

Trường Tiểu học Tân Sỏi tổ chức chào cờ trong lớp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.